Beleidsplan 2020-2023

Inleiding

In dit plan vindt u een korte weergave van de ambities die de manege De Blijde Ruiters (BR) heeft voor de periode 2020-2023 en hoe we deze ambities werkelijkheid willen laten worden. Wat zeker moet blijven is dat manege de Blijde Ruiters al meer dan 40 jaar een begrip in de Zaanstreek is. Daar zijn we trots op en we zullen er ook de komende jaren weer aan werken om deze status te behouden.


Wie zijn wij?

De BR is een echt Zaanse stichting. Opgezet en voortgezet door Zaanse serviceclubs, Zaanse ondernemers en individuele Zaankanters. We kunnen en willen de manege niet los van de omgeving exploiteren. De manege ligt op een unieke plek midden in Zaanstad en op loopafstand van het recreatiegebied ‘De Jagersplas’ en wordt steeds meer omringd door andere activiteiten zoals een sportschool, een asiel en diverse sportverenigingen. De omliggende ruimte is volledig in gebruik genomen. Samen met die omgeving zijn we zeer succesvol in ons werk en kunnen we het voor elkaar krijgen de prijs voor de gehandicapte ruiters op een gangbaar tarief te houden terwijl de kosten vele malen hoger liggen dan bij een reguliere manege. 

De manege richt zich op paardrijden voor mensen met een beperking. Minimaal 75% van de ruiters is gehandicapt. Het betreft mensen met een verstandelijke en/of, lichamelijke en/of psychiatrische beperking. De overige ruiters zijn daarnaast onze vrijwilligers die mede het paardrijden voor mensen met een beperking mogelijk maken. Er is veel begeleiding nodig bij het paardrijden met gehandicapten. De meeste ruiters hebben een individuele begeleider nodig. Ook zijn er veel ruiters die met behulp van de tillift op het paard geholpen moeten worden. De instructrices, allen zijn opgeleid tot instructeur paardrijden voor gehandicapten, geven leiding aan deze vrijwillige begeleiders.

In de manege zelf wordt de inclusieve samenleving prachtig vormgegeven. Velen – gehandicapt of niet - vinden er hun werk in de vorm van dagbesteding, stageplaats, re-integratieplek, of HALT werkzaamheden.

De instructrices en beheerder zijn medewerkers van de stichting. Er is een vrijwillig stichtingsbestuur. De stichting heeft geen winstoogmerk.

Onze paarden

De paarden en pony’s van de manege moeten geschikt zijn voor ruiters met verschillende handicaps. Er zijn ruiters voor wie het paardrijden rust en vertrouwen geeft, voor anderen is het een therapeutische bezigheid. Alle ruiters op de manege, gehandicapten en niet gehandicapten hebben profijt van de hoge kwaliteit van deze paarden. De instructrices zijn verantwoordelijk voor het opleiden van de paarden, om ze geschikt te maken en te houden voor het werken met mensen met- en zonder handicap. Wanneer een paard vervangen moet worden kost het veel tijd om een geschikt nieuw paard te vinden. We besteden hier veel zorg en aandacht aan.


Gebouwen en terrein

Het gebouw voldoet aan de eisen van deze tijd.

De buitenbak niet, deze moet volledig vernieuwd worden. De drainage is aan een totale renovatie toe en deugdelijke verlichting ontbreekt.


Visie

Het paardrijden leent zich uitstekend voor integratie tussen mensen met en zonder handicap (onze vrijwilligers). Naast het plezier in paardrijden, komen onze ruiters tot rust, geeft het de ruiters zelfvertrouwen en dan kan het paardrijden leiden tot het verminderen van een beperking.


Onze missie

Paardrijden voor mensen met een beperking tegen een regulier tarief mogelijk blijven houden.

De exploitatie op orde krijgen.

Vernieuwen van de buitenbak.

De instructrices en beheerder zijn in dienst van de stichting. De huidige beloning van de instructrices is te laag om marktconform te zijn. Het bestuur onderzoekt bij welke cao het beste aansluiting kan worden gezocht en de financiële haalbaarheid van deze aansluiting.


Financiën

De jaarexploitatie moet rond zijn op basis van de inkomsten van de ruiters en uit sponsoring. De stichting maakt geen winst en er is dus geen geld voorhanden voor groot onderhoud, aanschaf van paarden en verbetering op ARBO en Milieugebied zaken welke ook onze aandacht hebben. De verdere tekorten moeten komen uit donateurs, giften en de verkoop van reclame borden.


Sterkte-Zwakteanalyse

Sterk:

 1. De manege ontvangt geen structurele subsidies en is daarmee niet afhankelijk van een grote geldschieter. De inkomsten komen voor het grootste deel van de ruiters en daarnaast zijn er veel bedrijven die de manege een warm hart toedragen. Dat vertaalt zich bijvoorbeeld in scherp geprijsde rekeningen voor geleverde diensten.
 2. De paarden zijn van hoge kwaliteit: sterk, goed van karakter en hebben wel degelijk een bovengemiddeld temperament.
 3. De instructrices zijn volledig geschoold om gehandicapte ruiters te begeleiden.
 4. Vanuit de geschiedenis van de manege dragen veel mensen de manege een warm hart toe. Ook bij de Zaanse serviceclubs kan de manege, zeker in geval van nood, terecht voor financiële of andere ondersteuning
 5. Het gebouw voldoet aan de eisen van de huidige tijd.
 6. De lokale pers is ons goed gezind.

Zwak:

 1. Veel werk wordt door vrijwilligers verricht. Het voltallige bestuur bestaat ook uit vrijwilligers. Een aantal essentiële werkzaamheden in de bedrijfsvoering zijn ook vrijwillig. Bij vertrek van een vrijwilliger moet op korte termijn een opvolger worden gezocht. Dat is niet altijd eenvoudig.
 2. Er zijn op dit moment weinig sponsors voor de exploitatie. Deze sponsors leveren een bijdrage die gebruikt kan worden voor allerlei onverwachte zaken zoals defecten aan of vervanging van installaties en tuig.
 3. Er is geen marktconform salaris voor de instructrices
 4. De buitenbak is aan vervanging toe

Kansen

 1. Het manegegebouw is niet 6 dagen in de week in gebruik. Het gebouw kan meer worden ingezet om de verbinding met omgeving te versterken.
 2. De manege is vaak positief in het nieuws. Dit maakt het een aantrekkelijke partner voor sponsoren.

Bedreigingen

 1. De omgeving van de manege is de afgelopen jaren veranderd. Activiteiten in de omgeving kunnen veel effect hebben op gebruik van de omgeving. Steun van de gemeente voor het gebruik van paden is bijvoorbeeld nodig om de locatie van de manege optimaal te kunnen gebruiken.
 2. Gezien het salaris wat wij kunnen bieden aan een instructrice is het moeilijk om geschikt personeel te kunnen vinden bij vervanging.
 3. Economische tegenslag vermindert de bereidheid van sponsoren en de hoogte beschikbare bedragen. Het kan zelfs tot een teruggang in het aantal ruiters betekenen.

Wouter Veenis 27 oktober 2020