Manege De Blijde Ruiters

Screenshot 2021 08 31 165608

... omdat een beperking geen handicap hoeft te zijn ...

Manege De Blijde Ruiters is al zo'n 50 jaar een begrip in de Zaanstreek. 

Het geografisch werkgebied van de stichting beslaat de Zaanstreek, Waterland, Amsterdam en Kennemerland.
De locatie is omringd door andere activiteiten, zoals diverse sportverenigingen, Hondensport vereniging WIK en Dierenzorg Zaanstreek.

De kerntaak van Manege De Blijde Ruiters is het mogelijk maken van paardrijden voor gehandicapten. De Blijde Ruiters staat hiermee midden in de samenleving.

De Blijde Ruiters is een echt Zaans streekproduct. Opgezet en voortgezet door Zaanse serviceclubs, Zaanse ondernemers en individuele Zaankanters.

Wij kunnen en willen de manege niet los van de omgeving exploiteren. Samen met die omgeving zijn wij zeer succesvol in ons werk en hebben wij het lef de prijs voor de ruiters op een gangbaar tarief te houden terwijl de kosten veel hoger liggen dan bij een reguliere manege.

In het manegebedrijf zelf wordt de samenleving prachtig vormgegeven. Velen, gehandicapt of niet, vinden er hun werk, dagbesteding, stageplaats, re-integratieplek of HALT werkzaamheden.

Bij de stichting zijn gediplomeerde instructrices werkzaam en zij geven begeleiding/les aan circa 275 ruiters en amazones (waarvan circa 75% een beperking heeft). De beperking kan bestaan uit een lichamelijke en/of verstandelijke (meervoudige) beperking alsmede met auditieve beperkingen.


De andere ruiters zonder beperking zijn noodzakelijk om het bijrijden van de paarden te bevorderen. Ook worden uit deze ruiters vrijwilligers geworven voor de begeleiding van de ruiters met beperking en andere werkzaamheden. Voor de ruiters met een zwaardere en meervoudige beperking zijn naast de instructrice circa 3 vrijwilligers nodig om de ruiter/amazone te kunnen laten rijden.


Het pand en de inventaris zijn in eigendom van de Stichting Manege Gehandicapten Zaanstreek.
De Stichting Paardrijden Gehandicapten "De Blijde Ruiters" heeft het gebruik van opstal, inventaris, en paarden tegen de verplichting dit alles geheel in stand te houden en waar nodig aan te passen aan de eisen van de tijd.